YÖNETİM STRATEJİK PLANI

Derneğin Misyonu;

KEKCD kendisine misyon olarak kalça ekleminin erken fonksiyon kayıplarının önlenmesi ve kalça ekleminin yaşam süresince fonksiyonel olarak kalmasını sağlamak amacı ile bilimsel araştırmaları desteklemek, bu amaçla bilimsel iletişimi arttırmak, yeni cerrahi yöntemlerin gelişimlerini desteklemek, takip etmek, uygulanmasını sağlamak ve bireylerin sağlıklı ve mutlu yaşam sürmeleri için her türlü katkıyı yapmak olarak belirlemiştir.

Derneğin Vizyonu;

KEKCD derneği kendisine vizyon olarak uluslararası tanınırlığı olan , alanında her türlü bilimsel çalışmayı destekleyen, projelendiren ve yönlendiren laboratuvarlara sahip bir eğitim merkezi olarak konuya ilgi duyan ortopedi ve travmatoloji uzmanlarının bir arada olduğu kurumsal yapıya kavuşmak olarak belirlemiştir.

Temel Değerleri

 • Bilimsel çalışmaları esas almak,
 • Uluslararası tanınırlığı sağlayarak evrensel değerlere sahip olmak,
 • Hekim ve hasta haklarına gerçek anlamda saygı duymak,
 • Ortak çalışmalara önem vermek ve doğruya ulaşabilmek için her türlü görüşe saygı duymak,
 • Takım çalışması oluşturmak,
 • Kendi alanında evrensel güncel bilgi ile donatılmış ortopedi ve travmatoloji uzmanları ile çalışmak.

Derneğin Amaçları

 1. Kalça eklem koruyucu cerrahi düşüncesine ilgi duyan ortopedi ve travmatoloji uzmanları, sporhekimleri, fizik tedavi, radyolog ve rehabilitasyon uzmanları ve fizyoterapistleri bir araya getirerek bilimsel çalışma ve tartışma ortamı oluşturmak,
 2. Bu konu ile ilgili olarak tedavi şemaları oluşturmak, bu tedavi şemalarına gore yapılan işlemlerin tarafsız bilimsel değerlendirmelerinin yapılarak ulusal ve uluslararası bilgi paylaşımına ve tartışmasına açmak,
 3. İlgili alanları içine alan ortak çalışma projeleri oluşturmak ve desteklemek,
 4. Ulusal ve uluslar arası toplantılar düzenleyerek bilimsel bilgi paylaşımları sağlamak,
 5. Ulusal bölgesel kurslar düzenleyerek kalça eklem koruyucu cerrahi prensiplerinin bilinirliğini arttırmak,
 6. Kalça eklem koruyucu cerrahi girişimlerle ilgili olarak ortaya çıkan teknolojik yeniliklerin bilinirliğini sağlamak,
 7. Toplumun kalça eklem sağlığı ile ilgili duyarlılığını arttırmak,
 8. Teknolojik gelişime uygun olarak kalça ekleminin daha etkin görüntülenmesine olanak verecek yöntemlerin ortaya çıkması için çaba göstermek,
 9. Kalça ekleminin sağlığını koruyucu medikal tedavi yaklaşımlarına destek vermek ve çalışmalarda bulunmak.