2016 - 2018 FAALİYET RAPORU

Kalça Eklemi Koruyucu Cerrahi Derneği olağan genel kurulu 01/11/2016 tarihine yapılmış ve yönetim kurulu aşağıdaki şekilde oluşmuştur.
 • N. Reha Tandoğan (Başkan)
 • Tahsin Beyzadeoğlu (2. Başkan)
 • Bülent Atilla(Sayman)
 • Ahmet Fırat
 • Filiz Can
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri de aşağıdaki şekilde oluşmuştur.
 • Nevres Aydoğan
 • Ü. Sefa Müezzinoğlu
 • Gökhan Polat
 • Gökhan Çakmak
 • İpek ikiz
Denetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki şekilde oluşmuştur.
 • Asım Kayaalp (Başkan)
 • Mazhar Tokgözoğlu
 • Mahmut Kış
Denetim Kurulu yedek Üyeleri aşağıdaki şekilde oluşmuştur.
 • Uğur Gönç
 • Altuğ Tanrıöver
 • Gürkan Özkoç
İki yıllık süre içinde yönetim kurulumuz düzenli olarak toplantılar düzenlemiş, resmi makamlarca talep edilen beyannameleri zamanında vermiş, tutulması gereken defterleri tutmuş ve derneğin tüzüğüne uygun olacak şekilde aşağıdaki faaliyetlerde bulunmuştur.

1. Bilimsel Çalışmalar

 1. 24 – 25 Şubat 2017 tarihinde İstanbul’da düzenlenen olan Sportif Rehabilitasyona Multidisipliner bakış sempozyumuna bilimsel destek verilmiştir.
 2. 30 Mart – 2 Nisan 2017’de Antalya’da yapılan “10. Ulusal Artroplasti Kongresi’ ne bilimsel destek verilmiş, “Kalça Sorunlarında Artroskopi’nin Yeri başlıklı olgu temelli oturum düzenlenmiştir.
 3. 13 –16 Nisan 2017 tarihleri arasında Kıbrıs, Kaya Artemis Otel’de “II. Kalça Ekleminde Artroskopiden Artroplastiye Güncel Yaklaşımlar” sempozyumu düzenlenmiştir. Derneğimizin en önemli faaliyetlerinden olan bu toplantı ülke genelinde farklı şehirlerden 90 katılımcı ile gerçekleşmiş ve kalça eklemini koruyucu cerrahiden primer ve revizyon kalça artroplastisine kadar güncel cerrahi yöntemler ayrıntılı olarak tartışılmıştır.
 4. 24–29 Ekim 2017 tarihinde Sueno Belek Kongre Merkezi Antalya’da düzenlenmiş olan 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi’ne bilimsel destek verilmiştir. Eşgüdüm protokolü gereği bu kongreden iktisadi işletmemize 29.350 TL kaynak aktarımı yapılmıştır.
 5. 23–24 Şubat 2018’de İstanbul’da düzenlenen Sportif Rehabilitasyon Sempozyumu’na bilimsel destek verilmiştir.
 6. 12–15 Nisan 2018 tarihleri arasında Kıbrıs Elexus Otel’de “III. Eklem Cerrahisinde Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu” düzenlenmiştir. Kalça ve omuz ekleminde eklem koruyucu yaklaşımların incelendiği bu sempozyum 110 katılımcı ile düzenlenmiştir.
 7. 3–6 Mayıs 2018 tarihleri arasında Kıbrıs’da düzenlenen Ağrıya Multidisipliner Bakış Sempozyumu’na bilimsel destek verilmiştir.
 8. 30 Ekim – 4 Kasım 2018’de Sueno Belek Kongre Merkezi Antalya’da düzenlenecek olan “28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi’ne bilimsel komitesinde yer alınıp program oluşumuna destek verilmiştir.

Bilimsel Kurslar

 1. 4 Mart 2017 Conrad Otel, İstanbul’da Eklem koruyucu Cerrahide Teknikler eğitim toplantısı düzenlenmiştir.
 2. 11 Mart 2017 Movenpick Otel, Ankara’da Eklem Koruyucu Cerrahide Teknikler eğitim toplantısı düzenlenmiştir.

Mesleki faaliyetler

 1. Sağlık Bakanlığı ve SGK’ya branşlarımızı ilgilendiren konularda danışmanlık desteği ve hizmeti verilmiştir.
 2. TTB asgari ücret tarifesi işlem kodlarından branşımızı ilgilendiren konularda bilimsel destek verilmiştir.
 3. Kalça artroskopisi kadavra kurslarında kullanılmak üzere bir distraktör tasarımı yaptırılmış ve ilk prototipi üretilmiştir. Gerekli modifikasyonlar yapıldıktan sonra 3 tane üretilip kurslarda kullanılacaktır.
 4. Derneğimize 3 yeni üye kaydı yapılmış, toplam üye sayımız 73 olmuştur.
 5. Web sayfamızda gerekli güncellemeler ve iyileştirmeler yapılmış, web hosting ve tasarım anlaşmaları uygun şartlarda yenilenmiştir. Türkçe web sayfamızın aylık ortalama 2500 (min 1476-max 6912) tekil ziyaretçisi vardır, bu İngilizce sayfa için 700 civarındadır.

Mali durum

Dernek bünyesinde yapılacak yatırım ve harcamalar için ve derneğe gelir sağlama amacıyla kurulan iktisadi işletmemizin mali raporu ektedir.

Sonuç

Derneğimiz, kuruluş amaçları ve tüzüğü doğrultusunda bilimsel faaliyetlerini artırarak devam ettirmektedir. Kurslar, sempozyumlar ve kongrelerde derneğimiz temsil edilmekte, kongrelerin bilimsel programlarının hazırlanmasında derneğimiz aktif rol oynamaktadır. En önemli faaliyetimiz olan Kıbrıs toplantıları, her yıl bilimsel seviyesi ve katılımcı sayısının artması ile artık marka haline gelmiştir. Derneğimizin mali yapısı güçlüdür. Vergiler, harçlar ve web sayfası için zorunlu harcamalar dışında gideri yoktur.

Bundan sonraki dönemde de bu faaliyetler artarak devam edecektir. Üye sayısının artırılması ve kalça eklemi koruyucu cerrahi ile ilgili kadavra kurslarının düzenlenmesi yeni hedeflerimiz olmalıdır. Web sayfamızın alt yapısı eskimiş olup, güncellenmesi gerekecektir. Uluslararası dernekler ile ilişkilerimizin geliştirilmesi diğer bir hedefimiz olmalıdır.

Prof. Dr. N. Reha Tandoğan
Kalça Eklemi Koruyucu Cerrahi Derneği Başkanı