BAŞLARKEN

Değerli meslektaşlarım,

Prof. Dr. Mümtaz Alpaslan Kalça Eklemi Koruyucu Cerrahi Derneğinin 4. Dönem Yönetim Kurulu olarak büyük bir heyecan ve istek ile görevi devraldık. Derneğimiz, hem kendi düzenlediği hem de bilimsel destek verdiği kongre ve sempozyumlarla, ülkemizde kalça koruyucu cerrahinin gelişmesi konusundaki faaliyetlerini artırarak sürdürmektedir. Bu konuda özveri ile çalışan önceki yönetim kurullarına teşekkür ederiz.

Dört yıldır düzenlediğimiz ve artık bir marka haline gelen "Eklem Cerrahisinde Güncel Yaklaşımlar Bahar Toplantısı”nın beşincisini 21-24 Eylül 2020’de Kıbrıs’ta düzenleyeceğiz. Üst düzey bilimsel programı ve ülkemizin kalça ve omuz cerrahisi ile ilgilenen en üst düzeydeki eğiticileri bir araya getirmesi sayesinde çok ilgi gören bu toplantının bu yıl da çok başarılı olacağına eminiz. Eklem cerrahisi ile ilgilenen meslektaşlarımıza, eklem koruyucu cerrahilerden revizyon artroplastisine kadar geniş bir yelpazede tedavi seçeneklerini, açık ve artroskopik cerrahi teknikleri ve bu tedavilerin sonuçlarını sunmayı hedefliyoruz. Bu konulardaki gelişmeleri takip etmek ve bilgilerini güncellemek isteyen meslektaşlarımız bu güzel sempozyuma davet etmekten mutluluk duyarız.

Derneğimizin en önemli özelliklerinden birisi, çeşitli disiplinlerden kalça eklemi hastalıkları ile ilgilenen sağlık profesyonellerini bir araya getirmesidir. Ortopedi uzmanlarının yanında radyolog, spor hekimi, fizik tedavi uzmanı ve fizyoterapistlerin birlikte çalışarak bilimsel üretim yapması derneğimizin temel çalışma prensiplerinden birisidir. Her yıl bilimsel destek verdiğimiz ve fizik tedavi uzmanları ile birlikte düzenlenen “Sportif Rehabilitasyon Sempozyumu’na” 2022 yılında da katkılarımız devam edecek. Farklı disiplinlerden meslektaşlarımızın bakış açıları ile zenginleşen bu sempozyum, derneğimizin multi-disipliner yaklaşımı ile bire bir örtüşmektedir.

Cerrahi eğitimin önemli parçalarından birisi olan kadavra kursları konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Kadavra üzerinde kalça artroskopisi yapılabilmesi için gerekli olan distraktörlerin tasarımı tamamlanmış olup, prototipinin üretimi yapılmıştır. Yeterli sayıda distraktör üretimi yapıldıktan sonra 2019 sonbahar aylarında kalça ekleminde koruyucu cerrahilerin kapsamlı olarak işleneceği bir kadavra kursunu Ankara’da yapmayı hedefliyoruz. Artroskopik girişimlerden, periasetabuler osteotomilere kadar birçok tekniği yüksek kalitede görsel materyaller ve özgün enstrümanlar ile uygulama fırsatı verecek olan bu kurs için hazırlıklarımız büyük bir heyecan ile devam ediyor. Yüksek maliyeti ve özel donanım gerektirmesi nedeniyle özenli bir hazırlık dönemine gerek olan bu kursun, ülkemizde bu alanda önemli bir eksikliği gidermede yararlı olacağını düşünüyoruz.

Uluslararası alanda ilişkilerimizi geliştirme konusundaki faaliyetlerimiz devam ediyor. Derneğimiz ile çalışma alanı örtüşen International Society of Hip Arthroscopy başta olmak üzere, diğer eklem koruyucu cerrahi ile ilgilenen dernekler ile birlikte çalışmalar yapmak ve ülkemizin uluslararası arena da temsili sağlamak konularında gerekenleri yapacağız. Aynı şekilde ulusal ortopedi derneğimiz olan TOTBİD ile yakın çalışmalarımız ve 2018 Ulusal Ortopedi Kongresinin bilimsel programına katkılarımız devam etmektedir.

Derneğimizin web sayfası yeni yüzü ile karşınızda olacak. Dernek üyelerimiz, meslektaşlarımız ve hastalarımız için faydalı olacağını düşündüğümüz bilgilerle donatılan web sayfamızı aktif olarak kullanmanız ve katkıda bulunmanız bizleri mutlu edecektir.

Kuruluşundan bu yana geçen süre içinde hızlı bir şekilde gelişen ve dinamik yapısını her geçen gün güçlendiren derneğimiz, üyelerinin varlığı ve katkıları ile ilerleyebilir. Kalça cerrahisine ilgi duyan bütün meslektaşlarımızı derneğimize üye olmaya ve faaliyetlerine katılmaya davet ediyorum.

Prof. Dr. Mümtaz Alpaslan
Kalça Eklemi Koruyucu Cerrahi Derneği Başkanı