2020 KALÇA EKLEMİ KORUYUCU CERRAHİ SEMPOZYUMU ve KALÇA ARTROSKOPİSİ KADAVRA KURSU

2020 Kalça Eklemi Koruyucu Cerrahi Sempozyumu ve Kalça Artroskopisi Kadavra Kursu Değerli meslektaşlarımız,

Kalça Eklemi Koruyucu Cerrahi Derneği 2012 tarihinde kurulmuş ve bugüne kadar kendi bilimsel faaliyetlerinin yanısıra TOTBİD, TUSYAD ve KADAD ile birlikte bir çok bilimsel etkinliğe katkıda bulunmuştur. Derneğimiz, kalça ekleminin dejeneratif artriti ile sonuçlanan, çoğu erken yaşlarda ortaya çıkan ve önlenebilen bir çok hastalığın tanı ve tedavisinde farkındalık yaratan ve öncülük eden faaliyetler gerçekleştirmiştir. Geldiğimiz noktada, sevinerek söyleyebiliriz ki; ülkemizde bu alanda önemli bir bilgi birikimi oluşmuştur. Bu birikimleri paylaşmak ve meslektaşlarımızın kendilerini geliştirmelerine katkıda bulunmak amacı ile, 2-3 Ekim 2020 tarihinde Ankara’da Kalça Eklemi Koruyucu Cerrahi Sempozyumu ve Kalça Artroskopisi Kadavra Kursu düzenlenmiştir. 

Sempozyum bölümünde ekteki programda görebileceğiniz gibi, kalça eklemi koruyucu cerrahi alanında klinik tanı, görüntüleme, konservatif ve cerrahi tedavi, rehabilitasyon konuları ayrıntılı olarak incelenecektir. Toplantının bu bölümü 100 meslektaşımızın katılımına açık olacaktır. Ertesi gün gerçekleştirilecek kadavra kursunda ise, kalça artroskopisi temel tekniği, femoroasetabuler sıkışma sendromu tedavisinde uygulanan pincer ve cam eksizyonu, labrum onarımı, kapsüler işlemler, peritrokanterik endoskopi gibi işlemler deneyimli eğitmenler gözetiminde katılımcılar tarafından uygulanacaktır. 

Kadavra kursu her masa için dört katılımcı ile sınırlandırılmıştır. Eğitim konusuna özel önem veren derneğimiz, kadavrada gerçek anlamda kalça artroskopisi uygulaması yapılabilmesi için, kalça distraktörlerini tasarlayıp ülkemizde üretimini sağlamıştır. Bu distraktörler ve kalça eklemine özgü enstrüman ve görüntüleme sistemleri ile güncel teknikleri, üst düzey imkanlarla uygulama olanağını bulacağız. Bu kursun hedef kitlesi, temel artroskopi becerileri olan ve kalça artroskopisi konusunda deneyimlerini geliştirmek isteyen meslektaşlarımızdır.

Kalça artroskopisi konusunda ülkemizdeki en deneyimli ve bilimsel yetkinlikte eğiticilerin katkıları ile gerçekleşecek bu sempozyum ve kursa, ilgilenen meslektaşlarımızı davet etmekten memnuniyet duyarız. Kayıt, ulaşım ve konaklama bilgileri kısa zaman içinde hazırlanarak tarafınıza sunulacaktır.

Saygılarımızla

Prof.Dr.Mümtaz Alpaslan
Kalça Eklemi Koruyucu Cerrahi Derneği Başkanı

Sempozyum ve kurs programını indirmek için tıklayınız.