KALÇA EKLEMİ KORUYUCU CERRAHİ DERNEĞİ'NİN 1. KAPALI TOPLANTISI

Toplantıya kalça ekleminin koruyucu cerrahisi konusunda deneyimli ortopedist, spor hekimi, radyolog ve fizyoterapistlerden oluşan bilim insanları katılacaktır. Bu toplantının amaçları kalça eklemi koruyucu cerrahisi ve diğer tedaviler ile ilgili temel konuları tartışmak, çalışma grupları oluşturmak, çok merkezli çalışmaları planlamak, gelecekle ilgili stratejik çalışmalar yapıp karar almak, bu konudaki eğitim aktivitelerini belirlemek, uluslararası derneklerle ilişkiler konusunda kararlar almak olarak belirlenmiştir.

Yeni gelişen bu alanla ilgili Türk Spor Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği ile birlikte düzenleyeceğimiz bu kapalı toplantının, gelecekteki çalışmalarımız üzerinde belirleyici etkileri olmasını beklemekteyiz.