2016 KALÇA EKLEMİNDE ARTROSKOPİDEN ARTROPLASTİYE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR SEMPOZYUMU


Değerli Meslektaşlarımız,

Kalça Eklemi Koruyucu Cerrahi Derneği ve Sempozyum Düzenleme Kurulu adına sizleri 21-24 Nisan 2016 tarihlerinde Elexus Hotel Girne’de düzenlenecek Kalça Ekleminde Artroskopiden Artroplastiye Güncel Yaklaşımlar Sempozyumuna davet etmekten büyük onur duyuyoruz.

Ülkemizden üst düzey bilim insanlarının dört gün boyunca bu alandaki deneyimlerini aktaracağı zengin bir sempozyum programı oluşturulmuştur.

Programda konferanslar ve olgu temelli tartışmalı oturumlar yer alacaktır. Toplantımızda kalça eklemi koruyucu cerrahisindeki yenilikler, kalça artroskopisi ve artroplasti ile ilgili tartışmalı konular bütün yönleri ile ele alınacaktır.

Kalça eklemi koruyucu cerrahisi son yılarda ortopedinin en ilgi çekici konularından birisidir. Kalça artroskopisi, son 10 yılda büyük gelişmeler gösteren bir cerrahi tedavi yöntemidir. Genç hastalarda kalça çevresi osteotomilerinin rolü de iyi tanımlanmıştır.

Son yıllarda artroplasti alanındaki gelişmeler de tartışmalı olmakla beraber, bize yeni ufuklar açmıştır. Bu toplantıda tüm bu gelişmelere ışık tutmayı düşünüyoruz.
Nisan 2016’da görüşebilmek dileği ile…Dr. Asım Kayaalp

Organizasyon Sekreteryası


Kurs Sitesi

Düzenleyici

 • Kalça Eklemi Koruyucu Cerrahi Derneği

Düzenleme Kurulu

Sempozyum Başkanı: Dr. Asım Kayaalp
Bilimsel Program Koordinatörü: Dr. Reha Tandoğan

Bilimsel Kurul:
 • Mümtaz Alpaslan
 • Bülent Atilla
 • Ahmet Turan Aydın
 • Tahsin Beyzadeoğlu
 • Ömür Çağlar
 • Bülent Erdemli
 • Fahri Erdoğan
 • Asım Kayaalp
 • İrfan Öztürk
 • Reha Tandoğan
 • Mazhar Tokgözoğlu