2013 ISHA MUNICH TOPLANTISI

2013 ISHA Munich toplantısıISHA (International Society for Hip Arthroscopy) kalça artroskopisi başta olmak üzere, kalça eklemi koruyucu cerrahileri konusunda çalışan uluslararası bir kuruluştur. ISHA’nın düzenlediği yıllık kongre 10 – 12 Ekim 2013 tarihinde Munih’de gerçekleştirildi. Kongre başkanlığını Dr. Micheal Dienst, program komitesi başkanlığında Dr. Marc Safran’nın yaptığı toplantıda onur konuğu olarak Prof. Dr. Reinhold Ganz önemli bir konuşma yaptı. Femoroasetabuler sıkışma sendromunun tanımlanmasında en büyük katkıyı sağladığını bildiğimiz Prof. Ganz, hastalığın bildiğimiz formları dışında eklemin posterioru, inferioru gibi çok değişik bölgelerinde olabileceğini gösterdi. Dört yüzden fazla katılımcı ile gerçekleşen toplantıya ülkemizden Dr. Asım Kayaalp, Dr. Kürşat Teker ve Dr. Ahmet Fırat katıldı. Toplantıya katılan konuşmacılar kendi alanlarında dünyada en fazla tanınan kişilerden oluşmaktaydı. Başta sıkışma sendromu olmak üzere kalça eklemi hastalılarının tanısı, tedavi algoritmaları, tedavi yöntemleri tartışıldı. Hastaların klinikleri ile radyolojik görüntülerinin her zaman uyumlu olmadığı, radyolojik görüntüleme alanında pek çok bilinmeyen olduğu belirtildi. Tomografi ve MR tabanlı üç boyutlu simülasyon sistemlerinin gelecek için umut verici olduğu anlatıldı. Asetabulumdaki kıkırdak lezyonlarının tedavisinde diğer eklemlerde kullanılan tedavi seçeneklerinin aynı endikasyonla kullanılabileceği konuşuldu. ‘Anterior inferior iliac spine impingement’ (AIIS) olarak tanımlanan sıkışma sendromunun sanılandan daha sık bir kalça ağrısı nedeni olduğu ileri sürüldü. Çocuklarda kalça artroskopisi uygulamalarının güvenli bir yöntem olduğu gösterildi. Bu seneki toplantıda daha öncekilerden farklı olarak hiç canlı cerrahi yapılmadı. Cerrahi teknik sunumları önceden kaydedilen videolar üzerinden yapıldı.

Bu alanda dünyada son on yılda çok fazla bilimsel çalışma yapılırken, ne yazık ki, ülkemiz ortopedisinin, diğer uğraş konularındaki düzeyini bu alanda yakalayamadığını görmekteyiz. Kalça eklemindeki yeni tanımlanan hastalıklar ve bu hastalıkların tanı ve tedavilerindeki gelişmeleri değerlendirmek, bilgi ve becerimizi paylaşarak artırmak, bilimsel çalışmalar yapmak ve sonraki kuşakları eğitebilmek için konuyla ilgilenen meslektaşlarımızı KEKCD (Kalça Eklemi Koruyucu Cerrahi Derneği) ve TUSYAD (Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği) çatısı altındaki çalışmalara davet ediyorum.

Saygılarımla.

Dr. Asım Kayaalp
Kalça Eklemi Koruyucu Cerrahi Derneği Başkanı
TUSYAD Ankara Şubesi Başkanı